DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

Vores service til din tilfredshed

Vores service hos exodraft varmegenvindingssystemer:  Alt fra ét sted  

 • Måling og analyse af skorstenssystemer som grundlag for effektivitetsberegningen af varmegenvinding
 • Planlægning af eftermontering og nye anlæg
  • Skorstenssystemer
  • Mekanisk skorstenstræk
  • Varmegenvinding
  • Kontrolmekanisme
  • Tilslutning af vand
 • Projektering med alle involverede
 • Omfattende idriftsættelse 
 • Service og vedligeholdelse
 • Eftersyns- og kalibreringstjeneste

exodraft analyserer, planlægger og projekterer såvel bestående som helt nye anlæg. Sammen med både interne og eksterne folk realiserer vi dit projekt og hjælper jer gennem alle projektets faser.

GENVIND OP TIL 95% AF ENERGIEN

Ved anvendelse af Exodrafts varmeveksler kan op til 95% af varmen, der ville være gået tabt genanvendes. Den energi, der går tabt som røggas eller procesvarme er som regel 10% til 15%, exodraft kan nedbringe dette tab til et minimum. Den effektive brug af overskudsvarme kombineret med konkurrencedygtige priser betyder, at en investering i varmegenvinding kan tilbagebetales i løbet af få år. Samtidig mindskes udledningen af CO2 til gavn for miljøet og virksomhedens grønne regnskab.

BRUGEN AF SPILDVARME

Overskydende varme i damp og røggasser kan genanvendes via Exodrafts varmegenvindingssystemer, omsættes til varmt vand og finde videre anvendelse. Mulighederne omfatter genintegrering af spildvarmen i den oprindelige proces eller intern brug gennem integrering med andre processer, rumopvarmning, rengøring eller badefaciliteter. Derfor giver det god mening at udnytte de betydelige mængder energi, der er til stede i røggasser, damp og andre varmeprocesser. Spild, der ikke kan bruges internt, kan også overføres til en tredjepart, såsom et kommunalt fjernvarmenet.

GRATIS BEREGNING

Hvor meget energi, der kan genanvendes, hvor meget du kan spare og hvor meget mindre CO2 der udledes kan vi udregne via vores beregningssoftware Exodraft OptiCalcHR™. Kontakt os – og få en beregning på jeres besparelser i dag.

KOMPETENCE OG ERFARING

Som verdens førende leverandør af integrerede løsninger til genvinding af røggas og procesvarme har vi unik kompetence, forståelse og erfaring på området. Det er en vigtig forudsætning for effektiv genvinding af røggasvarme at forstå og respektere sammenhængen mellem skorstenstrækket og den effektive forbrænding.

DET FULDE OVERBLIK

Tag et kig på vores film og få de vigtigste informationer serveret på under 2 minutter.  

VI ER ISO 9001-CERTIFICERET

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, og vores løsninger er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og er udviklet med fokus på maksimal sikkerhed og effektivitet. Vi hos exodraft har sat standarden for samarbejdet mellem røgsugere og varmegenvindingssystemer og vores dansk producerede produkter sælges i over 40 lande over hele verden.

Varmegenvindingssystemer og varmeveksler

Et varmegenvindingssystem til industriel varmegenvinding fra exodraft kan via en varmeveksler udvinde overskudsvarme fra røggasser og omdanne den udvundne energi til varmt vand. På den måde kan man genvinde op til 90% af den varme, der ellers ville være gået ud af skorstenen, og genbruge den til f.eks. opvarmning eller genbruge den i produktionsprocesserne.

En varmeveksler bl.a. også anvendes til at konvertere spildvarme til brugsvarme, som kan anvendes til opvarmning af kontorer, huse, badefaciliteter, og faktisk kan den genvundne overskudsvarme endda sendes tilbage til fjernvarmesystemet.

Hvordan virker et varmegenvindingssystem?

Varmegenvindingsprocessen fungerer ved løbende at omdanne spildvarme, der udtrækkes af røggas, til varmt vand. Processen varetages af en varmeveksler i varmegenvindingssystemet, der er indbygget i skorsten. De udledte røggasser kan have en temperatur på op til 1200°C og kan nedkøles til mellem 30°C og 60°C. I det store og hele fungerer en varmeveksler ved at overføre varme fra luften til et medium som vand, olie, metal eller luft, der for eksempel kan bruges i centralvarmeanlæg i fabrikker eller kontorbygninger.

Forskellige varmegenvindingsløsninger til forskellige miljøer og omgivelser er blevet udviklet for at muliggøre forskellige former for varmeudvinding. En af de mest almindelige former er systemer til genindvinding af spildvarme eller varme fra røggas.

RSHT-Detail-new

Sådan fungerer en genvindingsenhed til spildvarme

En genvindingsenhed til spildvarme er som regel lavet af metal og placeres mellem den varmegenererende proces (fx en kedel eller industriovn) og skorstenen. Det er således ikke nødvendigt at installere en helt ny produktionsenhed for at spare på energien. En mindre tilpasning og installation af en varmeveksler sparer tid og penge og kan have samme resultater som en helt ny produktionsenhed. Endnu en stor fordel ved et genvindingssystem til spildvarme er, at røggasserne nedkøles, hvilket er fordelagtigt på mange måder. En af dem er, at genvindingsenheder til spildvarme ved nedkøling af røgen kan gøre gasudledninger flydende, så man kan filtrere forurenende stoffer fra. Den resulterende kondens kan udledes i afløbssystemet uden filtrering.

Hvad er fordelene ved at bruge et varmegenvindingssystem?

Der er mange fordele ved at bruge et varmegenvindingssystem, være de sig meget betydelige reduktioner i udledninger, minimalt energiforbrug eller forbedring af luftkvaliteten i bygningen. Systemet reducerer CO2 og reducerer udledninger i det hele taget. Den største fordel ved at begynde at bruge en varmegenvindingsenhed er omkostningerne. Op til 90% af varmen i spildvarme kan genvindes. Dette vil både hjælpe miljøet og reducere energiomkostninger betydeligt. En varmegenvindingsenhed kan efterinstalleres på eksisterende udlednings-/skorstenssystemer og er derfor en omkostningsbesparende løsning til reduktion af energiomkostninger, da man ikke skal i gang med en helt ny produktionsenhed eller et nyt skorstenssystem. Alt i alt leverer løsningen et afbalanceret system, der genvinder varme, som ellers ville være gået tabt eller til spilde.

De største fordele for industribygninger, der omdanner spildvarme til opvarmning af anlægget, er tilførslen af renere og konstant opvarmning, der kommer medarbejderne til gode på alle årstider. Levetiden for store kedler og industriovne forlænges, fordi man kan undgå pludselige temperaturændringer eller høje temperaturer, der forårsager ekstra slitage. De eksisterende kedler eller industriovne fungerer mere effektivt, og ved at reducere udledninger bliver virksomheder, der arbejder i et grønnere miljø, mere troværdige. Typisk oplever vi en tilbagebetalingstid (ROI) på 2 til 3 år for et varmegenvindingsanlæg.

Hvorfor vælge exodraft?

exodraft producerer et af de mest effektive systemer til genvinding af spildvarme og røggas i industrianlæg og har omfattende erfaring med udvikling og installering af de nyeste varmegenvindingssystemer. Det er vigtigt for varmegenvindingssystemet, at det har den rette størrelse og det rette design, da dette i høj grad kan have indflydelse på de endelige energibesparelser. Vi kan beregne den helt optimale løsning, som passer til den specifikke produktionsproces og samtidig opbygge varmegenvindingsanlægget ud far vores modulbyggede produkter. Således bliver en standardløsning til en tilpasset enhed.

Installering af et varmegenvindingssystem, der opfylder kundens behov og lokale forhold, kan kun gøres af en virksomhed med mange års erfaring. Den erfaring har vi hos exodraft – og tilbyder således en nøglefærdig løsning.

Alle varmegenvindingsenheder skal vedligeholdes gennem hele levetiden for at sikre optimal luftgennemstrømning og konstant energieffektivitet. Hos exodraft tilbyder vi fremragende kundeservice og garanterer et perfekt fungerende system til enhver situation.

Exodraft leverer solide og holdbare varmegenvindingsenheder lavet af rustfrit stål. Systemet kræver minimal vedligeholdelse og er et af de mest effektive på markedet. Det rette valg af varmegenvindingsenhed og skorstenssystem påvirker direkte systemets effektivitet og de omkostninger, der er forbundet med installationen. Vi vil sikre valget af det rette system for dine specifikke omstændigheder og til dine formål.

Et vigtigt punkt er placeringen af varmegenvindingssystemet, da der skal tages hensyn til støj, adgangsforhold og effektivitet. Vi vil sikre at du får det perfekte system til dine forhold, såvel som maksimal effektivitet. exodraft varmegenvindingssystemets kompakte design kræver kun meget lidt plads og kan installeres tæt på den varmeproducerende enhed og installeres uden at påvirke produktionsprocessen. For at undgå driftsforstyrrelser under rengøring eller vedligeholdelse kan man bestille og nemt installere endnu en varmeveksler til brug, når den primære varmeveksler gøres ren.

Kontakt os i dag og få en gratis beregning af jeres varmegenvindingsprojekt.