DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 ODENSE SØ

Vores service til din tilfredshed

Vores service hos exodraft varmegenvindingssystemer:  Alt fra ét sted  

 • Måling og analyse af skorstenssystemer som grundlag for effektivitetsberegningen af varmegenvinding
 • Planlægning af eftermontering og nye anlæg
  • Skorstenssystemer
  • Mekanisk skorstenstræk
  • Varmegenvinding
  • Kontrolmekanisme
  • Tilslutning af vand
 • Projektering med alle involverede
 • Omfattende idriftsættelse 
 • Service og vedligeholdelse
 • Eftersyns- og kalibreringstjeneste

exodraft analyserer, planlægger og projekterer såvel bestående som helt nye anlæg. Sammen med både interne og eksterne folk realiserer vi dit projekt og hjælper jer gennem alle projektets faser.

GENVIND OP TIL 80% AF ENERGIEN

Ved anvendelse af exodrafts varmeveksler kan op til 80% af varmen, der ville være gået tabt genanvendes. Den energi, der går tabt som røggas eller procesvarme er som regel 10% til 15%, exodraft kan nedbringe dette tab til et minimum. Den effektive brug af overskudsvarme kombineret med konkurrencedygtige priser betyder, at en investering i varmegenvinding kan tilbagebetales i løbet af få år. Samtidig mindskes udledningen af CO2 til gavn for miljøet og virksomhedens grønne regnskab.

BRUGEN AF SPILDVARME

Overskydende varme i damp og røggasser kan genanvendes via exodrafts varmegenvindingssystemer, omsættes til varmt vand og finde videre anvendelse. Mulighederne omfatter genintegrering af spildvarmen i den oprindelige proces eller intern brug gennem integrering med andre processer, rumopvarmning, rengøring eller badefaciliteter. Derfor giver det god mening at udnytte de betydelige mængder energi, der er til stede i røggasser, damp og andre varmeprocesser. Spild, der ikke kan bruges internt, kan også overføres til en tredjepart, såsom et kommunalt fjernvarmenet.

GRATIS BEREGNING

Hvor meget energi, der kan genanvendes, hvor meget du kan spare og hvor meget mindre CO2 der udledes kan vi udregne via vores beregningssoftware exodraft OptiCalcHR™.Kontakt os – og få en beregning på jeres besparelser i dag.

KOMPETENCE OG ERFARING

Som verdens førende leverandør af integrerede løsninger til genvinding af røggas og procesvarme har vi unik kompetence, forståelse og erfaring på området. Det er en vigtig forudsætning for effektiv genvinding af røggasvarme at forstå og respektere sammenhængen mellem skorstenstrækket og den effektive forbrænding.

DET FULDE OVERBLIK

Tag et kig på vores film og få de vigtigste informationer serveret på under 2 minutter.  

VI ER ISO 9001-CERTIFICERET

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, og vores løsninger er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og er udviklet med fokus på maksimal sikkerhed og effektivitet. Vi hos exodraft har sat standarden for samarbejdet mellem røgsugere og varmegenvindingssystemer og vores dansk producerede produkter sælges i over 40 lande over hele verden.