DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Løsninger

Varmegenvinding > Løsninger
800×420 fotos-1-small-backeries

Moderne bagerier kræver effektiv produktion med høj kvalitet og fleksibilitet. Det perfekte brød i en moderne bageriovn kræver nøjagtig kontrol af temperatur, luftcirkulation, luftfugtighed og varmefordeling. 

Steel Gear Hot Forging Production Line

I et marked med stigende energipriser, fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer samt restriktive CO2 udledningskrav, giver det god mening at udnytte den store mængde energi, der findes i røggasser, damp og anden procesvarme. 

shutterstock_137140688

Forarbejdning af metal er en særdeles energikrævende proces, der medfører en stor varmeproduktion. 

tørreanlæg

I et marked med stigende energipriser, fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer samt restriktive CO2 udledningskrav, giver det god mening at udnytte den store mængde energi, der findes i røggasser, damp og anden procesvarme. 

 

Carts Full of Bread at Bakery

Moderne bagerier kræver effektiv produktion med høj kvalitet og fleksibilitet. Det perfekte brød i en moderne bageriovn kræver nøjagtig kontrol af temperatur, luftcirkulation, luftfugtighed og varmefordeling. 

shutterstock_127178030

Påfyldningsanlæg til genbrugelige flasker, har altid været en populær metode til at producere drikkevarer af høj kvalitet, og derfor spiller det også en stor rolle i beskyttelse af miljeøt og klimaet. 

shutterstock_134132600

Cement bruges i byggeindustrien på forskellige steder og til forskellige formål, og det er verdens mest brugte byggemateriale. Varme er en nødvendig del af cementproduktionen, og varmegenvinding kan reducere energiforbruget, så profitten bliver højere.

1000×700-stahele-chimneys

Aluminium er et metal, der finder udbredt anvendelse til forskellige formål med meget stor markedsstørrelse. Der bruges varmeenergi i denne industri, og der genereres spildvarme, som er mulig at genvinde.

Powder_coating_industry

Malingsanlæg og tørringsovne bruges inden for mange forskellige industrier. Fælles for begge type anlæg, er at der anvendes store mængder energi til opvarmning. Som oftest udledes overskydende varme fra både tørringsovnen og maleanlægget direkte ud til atmosfæren.

varmegenvinding-exo.jpg

Mange industrier anvender metalstøberier og smedjer til at formgive forskellige emner i overensstemmelse med designkravene. Både metalstøberier og smedjer kræver smeltet metal som en grundlæggende komponent, der skal formgives til den ønskede genstand/del.

shutterstock_473003854 scaled

En førsteklasses råvare, der indtages af 30% af verdens befolkning hver eneste dag i form af en kop kaffe, er et produkt, der kræver opmærksomhed på såvel effektivisering af produktionen som på social ansvarlighed. Ifølge den Internationale Kaffeorganisation stiger kaffeforbruget med 1,3% om året, så man i 2016 kunne registrere et kaffeforbrug på 9 milliarder kilo kaffe på verdensplan.

Saft produktion

Frugtsaft er et landbrugsprodukt, der er veletableret på verdensmarkedet og skal være bæredygtigt for så vidt angår dyrkning, plukning, tilberedning og distribution. 2018 genererede et produktionsvolumen på 45,4 milliarder liter, hvilket forventes at stige til 50,6 milliarder liter inden 2024.

Mælke produktion

Mejeri er et opsamlingsudtryk for en industri, der leverer mælk og forskellige afledte produkter. Der er tale om en særdeles energiintensiv industri. I 2017 var størrelsen på det globale mejerimarked 415 milliarder dollars, hvilket i vægt svarer til mere end 200 millioner ton.

Øl produktion

I 2017 var størrelsen på det globale marked for alkoholiske drikke 1,5 billioner dollars, og inden 2025 forventes det at nå 1,7 billioner. Denne industri bør holdes på en bæredygtig platform med CO2-negativ indvirkning på klimaet.

Kød produktion

Forarbejdet kød serveres i vid udstrækning over hele verden, og med jordens stigende befolkningstal vokser denne industri også. Markedsværdien for forarbejdet kød var i 2016 714 milliarder dollars og forventes at nå 1,5 billioner inden 2022.

Fødevare produktion

På verdensplan forbruges der et væld af forskellige typer fødevarer. En meget stor andel af disse, udgør råmaterialer for tilberedning af mad til massedistribution gennem detailhandlen. Det har vist sig vanskeligt at afgøre markedsstørrelsen.

Varmebehandling produktion

Varmebehandlingsanlæg anvendes i talrige industrier og processer for at opnå bestemte fysiske og kemiske reaktioner i materialer. Størrelsen på det globale varmebehandlingsmarked var 90 milliarder dollars i 2016 og vokser hurtigt. 

Papirmølle produktion

Papir- og pulpindustrien er blandt de største industrier i verden. Væksten er faldet i de seneste år, men udgør dog i 2018 anseelige 382 milliarder dollars. Brugen af papir er reduceret med digitalisering af skriftligt indhold og man kan derfor også på sigt forvente yderligere nedgang.

Dåseproduktion

En stor del af emballagen til drikkevarer og væsker generelt udgøres af aluminiums- og ståldåser. Emballering i metaldåser giver en stor produktsikkerhed, holdbarhed og hygiejne. Markedet for aluminiumsdåser vokser, og produktionsvolumen nåede 300 milliarder dåser i 2018.

Bilproduktion

Bilindustrien vokser støt, og den har på verdensplan nået en omsætning på 3 billioner dollars i 2019. Denne industri er alsidig hvad angår de typer køretøjer, der fremstilles og sælges til masserne. Brugen af fossile brændstoffer som drivkraft i denne sektor tegner sig for en markant CO2-udledning.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet