DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

Aluminiumsindustrien

Varmegenvinding | Exodraft > Løsninger > Aluminiumsindustrien

Aluminium er et metal, der finder udbredt anvendelse til forskellige formål med meget stor markedsstørrelse. Der bruges varmeenergi i denne industri, og der genereres spildvarme, som er mulig at genvinde.

Mekanisk skorstenstræk / trækstyring af ovne / fyr

Ovne og fyr kræver tilførsel af store mængder brændstof for at generere store mængder varme. Hvis trækket i skorstenen ikke er godt, bliver der brugt for meget brændstof, og derfor tab. exodrafts mekaniske røgsugerteknologi kan optimere luftgennemstrømningen ved at analysere luftens temperatur, lufttrykket og vindforholdene for at regulere trækket i skorstenen. Ved at bruge denne teknologi til at regulere skorstenstrækket, kan man reducere brændstofforbruget og øge profitten.

Varmegenvinding fra ovne/smeltedigler

Varme fra ovne og smeltedigler bruges til behandling af aluminium, og en del af varmen udledes gennem skorstenen. Varmen i røggasserne fra disse ovne kan optages og genvindes af exodrafts varmegenvindingssystem.

Denne genvundne varme kan opbevares i en varmtvandsbeholder og genbruges. Hele varmegenvindingsprocesses kan overvåges og styres efter behov. Den varme, der genvindes fra røggasser kan bruges i samme proces eller bruges andetsteds.

Varme, der opbevares i en vandbeholder kan også bruges til f.eks. rengøring, badevand og opvarmning. Hvis overskudsvarmen ikke kan anvendes inden for fabrikkens 4 vægge, kan man se på andre muligheder, såsom at sælge varmen videre til fjernvarmesystemet.

Vores team af eksperter kan foretage målinger i forbindelse med aluminiumsprocesserne og analysere den bedst mulige brug af overskudsvarmen og finde den optimale metode til genvinding af spildvarme.

Varmegenvinding sparer energi og øger profit, og exodrafts primære mål er at reducere energiforbruget og CO2 udledningen således forbruget og udledningen er hensigtsmæssig for den krævede produktion.
Lad os kigge forbi, og sammen kan vi finde de forskellige muligheder for energioptimeringer og varmegenvinding i hele aluminiumsproduktionen.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding ved behandling af termisk udsugningsluft

Aluminiumsindustrien bruger masser af varme i forskellige processer, og der går også meget varme til spilde. Denne spildvarme fra industrielle røggasser kan genvindes og genbruges. exodrafts varmegenvindingssystem kan genvinde varmen fra udsugningen og opbevare denne varme i varmtvandsbeholdere.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet