DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Bilindustrien

Varmegenvinding > Løsninger > Bilindustrien
Bilproduktion

Bilindustrien vokser støt, og den har på verdensplan nået en omsætning på 3 billioner dollars i 2019. Denne industri er alsidig hvad angår de typer køretøjer, der fremstilles og sælges til masserne. Brugen af fossile brændstoffer som drivkraft i denne sektor tegner sig for en markant CO2-udledning.

Nu har vi elektriske køretøjer til at erstatte den traditionelle teknologi og ændre bilindustriens CO2-positive udledninger til CO2-neutrale eller CO2-negative. Industrien for bilfremstilling (almindelige eller elektriske) kræver varmeenergi under flere processer, og spildvarmen fra disse bør naturligvis genvindes ved implementering af exodrafts varmegenvindings- og røgsugerteknologi / skorstenstræker.

Varmegenvinding fra støbning og ovne

Støbeprocesser i Metal- og legeringsindustrien fordrer høje temperaturniveauer. Under visse former for støbning arbejdes der med temperaturer på op til 1200°C. Varmespild er uundgåeligt. Når støbte emner afkøles, afgives anseelig strålingsvarme, og der kan med fordel også sættes ind med genvinding her.

Varmen fra esser og ovne skal genvindes og genbruges ved anvendelse af exodrafts teknologier, og den genvundne energimængde kan finde anvendelse hvor der end måtte være et varmebehov i proces, til hedtvand eller til helt ordinær rumopvarmning. Ved yderligere af anvende mekanisk røgsugerteknologi / skorstenstræk til automatisk regulering af luftstrømmene, nedsættes brændselsforbruget og effektiviteten øges markant.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding fra metalsintringsprocesser

Temperaturen i sintringsprocessen er høj, men under smeltepunktet for det sintrede materiale og der spildes kontinuerligt varmeenergi.

Varme, der frigives under sintringsprocessen bør genvindes ved at indtænke et varmegenvindingssystem fra exodraft. Udledes der også røggasser fra opvarmningsprocessen, ligger det lige for at udbygge genvindingen til også at omfatte disse.

Varmegenvinding fra tørreovne

Tørreovne, som i stor stil finder anvendelse i bilindustrien til tørring af grundede eller lakerede enkeltkomponenter og komplette karosser, kræver stor varmetilførsel. Det er ikke muligt at undgå varmespild i denne proces, hvorfor implementering af varmegenvinding er det fornuftige valg.

Rør- og skorstensløb fra tørreovne skal optimeres med exodrafts varmegenvindingssystem. Den genvundne varme kan f.eks. opbevares i buffertanke, hvorfra der kan trækkes frit efter behov, direkte til tørringsprocessen eller hvor varmen nu anvendes mest lønsomt.

Varmegenvinding fra behandling af udsugningsluft

Udsugning findes i stor stil i bilindustrien, og anvendes til evakuering af både personfarlige dampe, varmeluftstrømme mv. Mekanisk røgsugerteknologi / skorstenstræk bør anvendes, og vil optimere luftgennemstrømningen i forbrændingskamre, ovne, rør, skorstene og i fabrikken generelt. Varme fra udsugningsluft kan genvindes og akkumuleres ved indbygning af exodrafts varmegenvindingsteknologi.

Den genvundne varme fra processer kan optimalt set føres tilbage direkte til disse. Alternativt kan varmen gøre stor gavn andetsteds ved aktiviteter som rengøring, opvarmning af bade- og brugsvand, til opvarmning af produktions-, lager- og administrationsbygninger osv. Faktisk sætter kun fantasien grænser og vores team af eksperter stiller gerne op on-site for at identificere den optimale tilpassede løsning.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet