DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Bryggerier og destillerier

Varmegenvinding > Løsninger > Bryggerier og destillerier
Øl produktion

I 2017 var størrelsen på det globale marked for alkoholiske drikke 1,5 billioner dollars, og inden 2025 forventes det at nå 1,7 billioner. Denne industri bør holdes på en bæredygtig platform med CO2-negativ indvirkning på klimaet.

Varmegenvinding fra bryggeri- og destilleri-processer

Uanset om der er tale om brygning af øl eller destillering af whisky, kræver begge processer varmeinput og -output på forskellige stadier. Med hensyn til brygning af øl, er der flere stadier, men visse afgørende stadier, såsom mæskning, kræver varmt vand med en temperatur på for eksempel 65°C.

Varmetilførsel er påkrævet ved kogning af urten, varme frigives fra processen i afkøling af urten, specifikke temperaturer er nødvendige for fermentering af ale og lagerøl og til slutteligt kræver modning af øl i store mængder en temperatur under 0°C.

I destillerier kræver maltning, mæskning og destillationsprocesser ligeledes varmetilførsel. Da der kræves meget varme i bryggerier og destillerier, er der stort potentiale for varmegenvinding fra processerne og for at genbruge denne varme.

exodrafts teknologier genvinder varme fra bryggeri- eller destillationsprocesser effektivt, praktisk og fuldt automatiseret.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding fra sterilisering og tørring af flasker

Før øl eller whisky kommes på glasflasker, steriliseres flaskerne traditionelt med damp og tørres med varm luft. I dag bruger man også kemikalier til samme proces eller andre teknologier til sterilisering af flaskerne. Sterilisering og tørring af flasker er en varmekrævende proces og varme kan genvindes fra disse processer ved anvendelse af exodrafts varmegenvindingsteknologier.

Varmegenvinding fra kedler og fyr

Når der tilføres varme på forskellige stadier i bryggeri- og destilleringsprocessen, bruges der også varmegenererende enheder som kedler og fyr, som kræver varierende mængder brændstof alt afhængigt af effekt og virkningsgrad.

Skorstene på kedler og fyr bør forsynes med exodrafts mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræk for derved at minimere brændstofforbruget og effektivisere på den overordnede drift. Varme kan også genvindes fra røggasser i skorstenen og den genvundne varme kan opbevares i en buffer til senere anvendelse. Varmen fra denne varmtvandsbeholder kan eksempelvis bruges i brygnings- og destillationsprocesserne.

Desuden kan den akkumulerede varmeenergi anvendes til industrielle badefaciliteter, rengøring, opvarmning af kontorer og andre lokaler, ligesom den kan handles med den lokale varmeudbyder.

I et bryggeri eller destilleri forbruges varmeenergi på forskellige stadier, hvilket i sagens natur er en vedvarende og væsentlig investering i flygtig energi. Når varme, der genereres i produktionen af øl eller whisky, genvindes og genbruges i selvsamme proces, tilnærmes en omkostningseffektiv og bæredygtig fremstillingsmetode.

exodrafts teknologi kan betale for sig selv på 2-3 år, bringer virksomheden besparelser direkte på driften og sender signaler om ansvarsbevidsthed og klimaengagement til forbrugerne. Vores team af eksperter deltager gerne on-site i dialog med bryggeriet eller destilleriet og analyserer de potentielt interessante processer, hvor varmen bruges og kan genvindes uden at kompromittere kerneydelserne.

Sådanne teknologiske indgreb i produktionen af øl og whisky gør virksomheden til en model for bæredygtighed ved at reducere industriens CO2-aftryk og gøre den mere miljøvenlig i fremtiden.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet