DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 ODENSE SØ

Flaskedestillering

Varmegenvinding > Løsninger > Flaskedestillering

Spildvarme – Brug

Påfyldningsanlæg til genbrugelige flasker, har altid været en populær metode til at producere drikkevarer af høj kvalitet, og derfor spiller det også en stor rolle i beskyttelse af miljeøt og klimaet. For at sikre den højst mulige hygiejnestandard i produktion og rensning, bruges der som regel høje temperaturer på over 200˚C som bliver udledt direkte ud gennem skorstenen.

servicegrafikdanish

exodraft tilbyder et effektivt system til at producere varme gennem et optimalt designet genvindingssystem til brændere på 60-1000kW.Røggasserne bliver ventileret direkte igennem asynkront pladebelagte varmevekslere, der opvarmer en konstant strøm af vand som suppleres af en buffer på den sekundære side. Vores højt avancerede hydrauliske koncept kan opvarme vand til 85˚C inden for meget kort tid. På den primære side af systemet køles røggasserne ned til omkring 100˚C.

En tryk-reguleret røgsuger optimerer røggasflowet og sørger for at kedlen kører på et optimalt økonomisk niveau. Det varme vand som opbevares i bufferen er øjeblikkeligt tilgængeligt til rengøringsprocesser og procesvarme, eller kan anvendes til opvarmning af bygninger.

Systemløsninger – Din tilføjede værdi

exodraft analyserer og planlægger systemer til eksisterende og nye faciliteter. Sammen med dig eller din system partner kan vi realiserer dit projekt og med stor ekspertise opsætte anlægget. I tillæg får du fuld dækning af vores viden og support.

Realisering af et varmegenvindingssystem er muligt inden for kort tid og ROI (Return-On- Investment) er kort. Udregningerne for ROI er baseret på energi-effektiviserings software som er testet og godkendt af industrien, samt flere universiteter.

Vores systemløsninger, bortset fra skorstens teknologier, omfatter integration af elektriske og hydrauliske komponenter. Dette medfører en gnidningsfri installation og tilpasning, af eksisterende og nye kedel faciliteter.

Takket være den højteffektive luft/vand varmeveksler, som kræver minimum vedligehold, er det muligt at realiserer maksimale resultater for røggasser og damp, til at genbruge den udvunde energi til din proces.

BP-system-DK

Viden og erfaring – Din fordel

exodraft er ledende og verdensomspændende leverandør af varmegenvindingssytemer til røgasser og procesvarme. En vigtig forudsætning for en effektiv varmegenvinding, er omfattende viden om skorsten og forbrændingsteknologier. Vi har samlet denne erfaring igennem næsten 60 års arbejde på dette område og det viser vores produkter.

exodraft tilbyder det bredeste og mest moderne produktudvalg som dækker alt fra røgsugere, styringer og varmeveksler til tilbehør. Røgsugere fra exodraft er velegnet til alle former for brændstof. I kombination med meget effektive varmegenvindingssystemer, kan exodraft tilbyde et unikt energiforbrugs koncept. Dette er ikke kun en fordel for dig, men også dine omgivelser.

Kvalitet uden kompromis: Vores produkter bliver produceret efter ISO9001 og står for en høj sikkerhedsstandard, pålidelighed og kvalitet uden kompromis. exodrafts markedsledende løsninger definerer standarden for røgsugere og varmegenvindingsanlæg.

exodraft produkter sælges i mere end 40 lande verden over og overholder nationale og internationale standarder.

Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet