DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Industribageri

Varmegenvinding > Løsninger > Industribageri

Moderne bagerier kræver effektiv produktion med høj kvalitet og fleksibilitet. Det perfekte brød i en moderne bageriovn kræver nøjagtig kontrol af: 

  • Temperatur
  • Luftcirkulation
  • Luftfugtighed
  • Varmefordeling

På gas- og oliefyrede ovne vil ovnens ønskede effekt afhænge af, at det rette aftræk er til stede og her rækker et naturligt træk i skorstenen ikke. 

toa

Med et exodraft røgsugersystem justeres aftrækket til et ønsket niveau og røgsugerens styring vil tilsikre at det ønskede træk bliver opretholdt. Resultatet er en ovn der altid arbejder under optimale, ensartede og kontrollable produktionsforhold. 

Varmegenvinding af røggas

I mange bagerier og andre industrianlæg ledes den varme røggas direkte ud via skorstenen. Og dette på trods af at røggassen indeholder store mængder energi, som enkelt og effektivt kan opsamles og anvendes. Du kan altså både spare kr. og tilgodese miljøet.

exodraft CHR er kompakt luft-til-vand varmegenvindingsenhed med integreret bypass, som er specielt designet til at trække energi ud af varm røggas. 

CHR leveres i en version til tør røggas/procesvarme (CHR-P) og en version til dampholdig røggas (CHR-P-S) 

Hjertet i enheden er selve varmeveksleren, der effektivt udnytter varmen i den passerende røggas. Den overskydende varmeenergi der ikke formås udnyttet, føres automatisk udenom varmeveksleren via bypass-funktionen. 

Hele systemet kontrolleres nemt og intuitivt via en EHC20 controller som styrer både bypass-spjæld, cirkulationspumpe og mixerventiler. Dermed tilsikres at der kun sker cirkulation, såfremt der er et behov og hvis vandet har opnået den ønskede temperatur. 

 

BP-system-DK

Vil du vide mere?

Kontakt os for yderligere information. Vi giver gerne et uforpligtende overslag over potentialet i netop din installation.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet