DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Industriel fødevareproduktion

Varmegenvinding > Løsninger > Industriel fødevareproduktion
Fødevare produktion

På verdensplan forbruges der et væld af forskellige typer fødevarer. En meget stor andel af disse, udgør råmaterialer for tilberedning af mad til massedistribution gennem detailhandlen. Det har vist sig vanskeligt at afgøre markedsstørrelsen.

Bearbejdning og produktion af fødevarer generelt kræver tilførsel af varmeenergi, som spiller en vigtig rolle i denne type industri. Industrier, der beskæftiger sig med fødevarebearbejdning, har rig mulighed for at reducere deres energiforbrug og øge profitmarginer ved at anvende exodrafts teknologier.

Mekanisk skorstenstræk / regulering af skorstenstræk for ensartet proces og produkt

Industrien for fødevarebearbejdning konsumerer store mængder varmenergi. Produktionsudstyret forbruger ofte varmeenergi, og størstedelen udleder derfor også markante mængder spildvarme. Store mængder forbrændingsgas og procesluft evakueres gennem rørsystemer og skorstene, ved stærkt varierende trykforhold.

exodrafts mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræk optimerer kontinuerligt på effekt og forbrændingskvalitet, ved konstant at fastholde et ønsket trykniveau. Denne håndfaste styring af processen skaber grobund for såvel besparelser på brændslet, som ensartet kvalitet i slutproduktet.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding fra komfurer

Røggasser fra komfurer er en god kilde til varmegenvinding og recirkulering. exodrafts varmegenvindingssystem installeres direkte i skorstenen, og varmen kan eksempelvis opbevares i buffertanke til senere brug. Varmen i buffertankene, kan bidrage til forvarmning af spædevand i kedler og med store fordele i enhver opvarmnings- eller tørringsaktivitet i industrien.

exodrafts mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræk anvendes i komfurets rør og skorsten. Dette forbedrer komfurets effekt og minimerer brændselsforbruget. Varmegenvinding og kontrolleret tryk, giver store besparelser direkte på driften.

Varmegenvinding fra madlavning

Talrige industrier beskæftiger sig med tilberedning af fødevarer, hvilket oftest kræver stor tilførsel af varmeenergi. Varme kan genvindes fra tilberedningsprocessen, og brændstofforbruget minimeres.

exodrafts varmegenvindingssystem tilpasses enhver installation og kan automatiseres efter ønske. Genvunden varme kan genbruges direkte ved kilden eller opbevares i isolerede tanke til senere behovsstyret forbrug.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet