DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Industrielle kafferisterier

Varmegenvinding > Løsninger > Industrielle kafferisterier
Kaffe produktion

En førsteklasses råvare, der indtages af 30% af verdens befolkning hver eneste dag i form af en kop kaffe, er et produkt, der kræver opmærksomhed på såvel effektivisering af produktionen som på social ansvarlighed. Ifølge den Internationale Kaffeorganisation stiger kaffeforbruget med 1,3% om året, så man i 2016 kunne registrere et kaffeforbrug på 9 milliarder kilo kaffe på verdensplan.

Mekanisk skorstenstræk / regulering af skorstenstræk fra ristere

Den industrielle ristningsproces af kaffebønner foregår hovedsageligt på én af tre måder. Ved direkte kontakt, med varm luft eller gennem strålebehandling. Kaffebønneristere opererer i temperaturintervallet 370°C til 540°C, så energiforbruget er markant. Selvom gasser fra ristningen bruges og genbruges i selve processen, går den overvejende del af varmen tabt og evakueres gennem skorstenen til det fri.

Ifølge en rapport går op til 75% af varmeinputtet til risteriernes ovne tabt gennem rør og skorstenen. Det er her, at exodrafts mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræk finder anvendelse. Den overordnede ristningsproces finjusteres ved at regulere på skorstenstrækket. Et korrekt træk er garant for en effektiv forbrænding. Ved anvendelse af mekanisk røgsugerteknologi / skorstenstræk kan man optimere på selv små trykforskelle, og sikre sin proces mod kontraproduktive temperatur- og vindforhold.

Sortimentet fra exodraft byder på avanceret og gennemprøvet teknologi, som lægger den fulde kontrol i dine hænder.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding fra ristere

Ristning af kaffebønner kræver megen varme, som ofte går tabt til trækgenerering eller gennem utætheder. De gamle kendte løsninger som cykloner og efterbrændere, kan i nogen grad mindske varmetab eller genbruge en lille andel af restvarmen.

Disses effekt står dog ikke mål med den nyeste teknologi, som exodrafts varmegenvinding- og røgsugerteknologi / skorstenstræk står i spidsen for. 90% af spildvarmen fra røggasser kan genvindes og varme fra andre processer som afkøling af ristede bønner kan bruges til at tørre de grønne bønner, før de kommes i ristetragten. Desuden kan varmen bruges i absorptionskølere, hvor de ristede bønner afkøles. Med exodrafts systemer genvindes procesvarmen, og kan f.eks. lagres i buffertank til anvendelse når og hvis behovet opstår.

Den genvundne varme skal ikke nødvendigvis bruges i risteprocessen. Den kan meget fordelagtigt bruges til et væld af opvarmnings- og køleopgaver overalt i virksomheden. Til rengøring, bade- og brugsvand, opvarmning af kontorer/varehuse/fabrikker for blot at nævne et par stykker. Er anvendelse på matriklen ikke oplagt, kan videresalg af det genvundne til lokale centralvarmeværker være et lønsomt alternativ.

exodrafts teknologier gavner kafferistningsindustrien direkte, gennem reduktion af energiomkostninger og maksimering af fortjenesten. Desuden kan CO2-udledninger fra kaffeindustrien reduceres væsentligt og endda i flere tilfælde gøres negativ, så kafferistningen bliver en bæredygtig proces. Indarbejdning af exodrafts teknologier i industrier kan forestås af exodrafts ekspert-team, og tilpasses altid den enkelte virksomheds behov.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet