DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Kødforarbejdning/slagterier

Varmegenvinding > Løsninger > Kødforarbejdning/slagterier
Kød produktion

Forarbejdet kød serveres i vid udstrækning over hele verden, og med jordens stigende befolkningstal vokser denne industri også. Markedsværdien for forarbejdet kød var i 2016 714 milliarder dollars og forventes at nå 1,5 billioner inden 2022. Mange videnskabelige rapporter viser, at råmaterialet i denne industri, såsom kvæg og kvægbrug i høj grad bidrager til klimaændringer. Uanset om det passer eller ej, har denne industri, som enhver anden, ansvaret for at agere bæredygtigt. exodrafts teknologier udgør en formidable platform for enhver virksomheds stræben mod at nedbringe sin egen klimabelastning.

 

Der findes et stort udvalg af kød- og fjerkræprodukter på markedet, som kan kategoriseres som frisk (råt), råt og røget, røget og tilberedt, tilberedt, tørret/delvist tørret, fermenteret og tilberedte specialiteter. Tilførsel af varmeenergi er afgørende i de fleste af disse kategorier, og effektiv brug af varme bør prioriteres. Varmegenvinding og effektoptimering på involverede processer & udstyr kan kategoriseres som:

Mekanisk skorstenstræk/regulering af skorstenstræk på rygeovne

Produktion af røget kød kræver rygeovne eller -kamre til at producere dette produkt, og varmeenergi er en essentiel del af processen. Udledt varme fra rygeovnene opfanges for at bidrage til ovnens drift, og dette er en effektiv måde at forbedre ovnens effektivitet på.

exodrafts mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræk kan forbedre ovnens skorstenstræk, og ved yderligere at implementere vores varmegenvindingssystemer, kan varmeafgivelsen i rør og rygeovn forbedres markant. exodrafts teknologier forbedrer processen fra a til z, er nemme at bruge og går ikke på kompromis med produktkvaliteten.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding på udsugningsluft

Industriel udsugningsluft kan reguleres for at forbedre det industrielle indemiljø med optimale lufttrykniveauer, fugtighed og temperatur.

Efterhånden som mængden af varmegenererende og varmeforbrugende udstyr øges, spiller udstødningsvarmen en større og større rolle i vedligeholdelsen af et godt arbejdsmiljø og optimale betingelser for varmegenererende udstyr.

Denne varme kan genvindes med exodrafts mekaniske skorstenstræk- og varmegenvindingsteknologier.

Varmegenvinding fra kedler og komfurer

Varme fra komfurer og eventuel kedelkondens kan genvindes og genbruges. Komfurer kan gøres mere effektive i drift ved hjælp af exodrafts mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræk.

Varme kan genvindes fra røggasser, der udledes fra komfurer ved hjælp af varmegenvindingssystemer fra exodraft.

Den akkumulerede varme kan eksempelvis opbevares i en varmtvandsbeholder til senere anvendelse, hvor det bedst betaler sig.

Varmegenvinding fra flammeprocesser (fjernelse af hår og fjer)

Hvor der bruges blus til fjernelse af hår og fjer fra kød eller fjerkræ, kan der med fordel genvindes varme. Den genvundne varme kan genbruges i selve processen ved at integrere teknologierne – for eksempel er afkøling nødvendig i et slagteri, og dette kan suppleres med varmedrevne absorptionskølere.

Varmen finder også anvendelse ved industriel rengøring, opvarmning af brugsvand mv. Desuden kan varmen sendes videre til centralvarmeanlægget, mod kontant afregning.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet