DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Male- og tørringsanlæg

Varmegenvinding > Løsninger > Male- og tørringsanlæg
shutterstock coating

Malingsanlæg og tørringsovne bruges inden for mange forskellige industrier. Fælles for begge type anlæg, er at der anvendes store mængder energi til opvarmning. Som oftest udledes overskydende varme fra både tørringsovnen og maleanlægget direkte ud til atmosfæren.

De store mængder af overskudsvarme, gør varmegenvinding meget vigtig. exodrafts varmegenvindingsenheder kan her anvendes til at opfange og genvinde spildvarme og gøre god brug af den i produktionsprocessen, eller andre steder som f.eks. til opvarmning, badevand eller rengøring.

Varmegenvinding fra ovne til tørring/hærdning

Malingsanlæg og tørringsovne bruger en varmekilde til at tørre eller hærde emnerne efter de fastsatte specifikationer. Varmen kan være elektrisk eller genereres via forbrænding af f.eks. gas eller olie. Uanset hvilken type tørringsovn eller hærdeovn der er tale om, vid den altid afgive en vis mængde overskudsvarme, enten gennem røggassen eller gennem strålevarme. Disse er en kilde til spildvarme som kan høstes.

Denne spildvarme kan genvindes af exodrafts varmegenvinding system og kan opbevares i varmtvandsbeholdere. Dette varmegenvindingssystem er både effektivt og billigt i drift idet varmen afgives til vand, som igen kan konverteres til varmeforsyning i fabrikken eller videresælges til fjernvarmenettet.

Den varme, der genvindes under processen kan løbende trackes og fjernovervåges via exodraft Trendlog.  Samtidig kan røggasserne fra ovnen, reguleres af exodrafts mekaniske røgsuger, og ved hjælp at et optimalt skorstenstræk kan ovnen optimeret med denne teknologi og yderligere energibesparelser kan opnås. Den mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræk kan regulere skorstenstrækket og forbedre ovnens effektivitet ved at sikre et optimalt træk baseret på ovnens specifikationer.

Kontakt os i dag!

Vores team af eksperter kan foretage målinger og analysere malings-, tørrings- eller hærdningsanlægget med henblik på at undersøge mængden af energi, som kan høstes. Samtidig kan beregningerne bruges til at beregne hele varmegenvindingssystemets tilbagebetalingstid.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet