DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Mejerier

Mælke produktion

Mejeri er et opsamlingsudtryk for en industri, der leverer mælk og forskellige afledte produkter. Der er tale om en særdeles energiintensiv industri. I 2017 var størrelsen på det globale mejerimarked 415 milliarder dollars, hvilket i vægt svarer til mere end 200 millioner ton.

Mælk udgør den overvejende andel. Kvægbrug er en væsentlig bidragyder til udslippet af drivhusgasser, så mejerier verden over kan med målrettede indsatser, i markant grad, opveje dele af udledningerne fra forarbejdningen af mejeriprodukter.

Varmegenvinding fra pasteuriseringsprocessen

Hos industrielle mejerier ligger der varmeenergi til grund for samtlige mælkeprodukter. Varmebehovet, og dermed energiforbruget, varierer afhængigt af produkttypen. Ved implementering af exodrafts varmegenvindingsteknologier i mejeriernes processer, baseres hvert indsatsområde på en forudgående analyse af den tilgængelige varmeenergi.

Varmegenvindingsteknologi kan med andre ord valgfrit implementeres på alle lokationer i industrien, fra de indledende processer for termisering, langvarig pasteurisering af mælk ved lav temperatur, kortvarig pasteurisering af mælk og fløde ved høj temperatur, ultrapasteurisering, behandling og sterilisering af beholdere ved ultrahøje temperaturer. 

Da der er flere processer involveret i mejeriindustriens produktion af forskellige mælkeprodukter, kræves der varmeinput ved specifikke temperaturer på varierende tidspunkter. Nogle processer kræver hurtig nedkøling. Dermed kan varme genvindes fra nedkølingen og bruges igen i opvarmningen.

Alle varmeprocesser kan, med exodrafts varmegenvindingsteknologi, reducere energiforbruget, med omgående aflæsbare besparelser direkte på driften.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding fra kedler

For at generere varme til alle de processer, der kræver varmetilførsel, installeres der kedler i mejerier, der kan levere varme gennem damp. På disse kedler er der stort potentiale for genvinding.

Mekanisk røgsugerteknologi / skorstenstræk fra exodraft kan, gennem trækstyring, reducere brændselsforbruget, optimere på driftsbetingelserne og skære toppen af udgifterne til vedligehold. Genvinding kan foregå på såvel forbrændings- som procesluft. Afhængigt af kedeltypen, installationens fysiske forhold og føringsveje, råder exodraft over teknologier, som finder anvendelse i enhver tænkelig situation.

Varme genvundet fra røggasser kan eksempelvis opbevares i en buffertank, hvorfra der kan trækkes frit på det til rådighed stående buffertank / akkumuleringstank til brug i selve mejeriprocessen. Varmen kan naturligvis også anvendes til rengøring, badevand, opvarmning af kontorer mv.

Den genvundne varme kan ligeledes anvendes i absorptionskølere, der igen kan bruges i mejeriindustriens afkølingsprocesser. Genvindes der varme udover egenbehovet, kan denne med fordel afsættes til det lokale centralvarmeværk.

Vores team af eksperter arrangerer gerne et møde hos dig, så vi sammen kan afdække mulighederne for energioptimering i din virksomhed.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet