DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

Metalforarbejdningsindustrien

Varmegenvinding | Exodraft > Løsninger > Metalforarbejdningsindustrien
shutterstock_137140688

Mekanisk skorstenstræk / regulering af skorstenstræk på ovne

Metalforarbejdningsprocesser kræver varme, der genereres af ovne og overføres til processen via bestråling, konvektion eller induktion. Behandling af metal kræver høje temperaturer med stort brændstofforbrug. Brændstofforbruget i ovnene kan reduceres med exodrafts mekaniske røgsugerteknologi, som analysere lufttemperatur og -tryk og optimerer trækket i ovnens skorste.

Mekanisk trækstyring er yderst driftssikker og konstant på grund af exodrafts mange års erfaring inden for skorstensteknologi. Ovnens effektivitet kan i høj grad forbedres og brændstofforbruget reduceres, når skorstenstrækket er optimalt og tilpasset ovnens specifikationer.

Varmegenvinding fra hærdning af genstand

Opvarmning af metaller eller legeringer til det kritiske punkt, hvor de hærdes og styrkes, kræver høje temperaturer i et bestemt tidsrum. Den varme, der genereres og forbruges af metallet eller legeringen bliver også spildt i et vist omfang.

Denne varme fra hærdningsudstyr kan opfanges af exodrafts varmegenvindingssystem. Den genvundne varme kan opbevares i en varmtvandsbeholder og bruges til andre formål i produktionsprocessen eller til opvarmning o.l.

Varmegenvinding fra ovne

Røggasser, der udledes af ovne, kan sende store mængder varme ud i atmosfæren. Denne varme kan opfanges og genvindes med exodrafts varmegenvindingssystem.

Den genvunden varme kan genbruges i produktionsprocessen eller anvendes til andre formål. Varmegenvinding fra røggas kombineret med mekanisk skorstenstræk kan forbedre ovnens effektivitet og mindske energiforbruget -og dermed CO2 udledningen.

Varmegenvinding fra støbeprocesser

Under støbeprocesser hældes varmt flydende metal ind i en støbeform, for derved at skabe det ønskede emne.
Opvarmningen af metallet til smeltepunktet afgiver en stor mængde overskudsvarme, ligesom selve støbeprocessen ligeledes afgiver overskudsvarme. Denne overskudsvarme kan genanvendes.

exodrafts varmegenvindingssystem kan bruges til at genvinde denne varme og opbevare den i en vandbeholder. Vores eksperter kan foretage en måling på skorstene og dermed analysere sig frem til mængden af energi der kan høstes og samtidig beregne tilbagebetalingstid på hele varmegenvindingssystemet.

SP-system-DK
Varmegenvinding fra varm udsugningsluft

Metalforarbejdningsindustrien kræver enorme mængder varme til forskellige processer. Udsugningsluften fra disse processer indeholder oftest en stor mængde overskudsenergi. exodrafts varmegenvindingssystemer kan genvinde varme fra udsugningsluften og opbevare denne varme i varmtvandsbeholdere. Samtidig kan vi regulere udsugningen via exodrafts mekaniske røgsugerteknologi, så energiforbruget holdes på et optimalt niveau.

Overskudsvarmen overføres til vand, som opvarmes og ledes videre til varmtvandsbeholdere. Denne varme kan så efterfølgende bruges til industrielle processer, eller anvendes til aktiviteter som rengøring, badevand eller opvarmning. Hvis den overskydende mængde overskudsvarme er større end virksomheden selv kan anvendes, er det oftest en mulighed at sælge varme videre til fjernvarmeforsyningen.

Metalforarbejdning sker nødvendigvis inden for bilindustrien, byggeri, luftfart, energi og mange andre industrier. I metalforarbejdningsindustrien bruger man varmekilder som en af komponenterne til udformning af det slutprodukt, der fremstilles i ovennævnte industrier. Varme fra mange aktiviteter inden for metalforarbejdning kan genvindes og genbruges vha. teknologier fra exodraft.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet