DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Metalstøbning, smedjer og trykstøbning

Varmegenvinding > Løsninger > Metalstøbning, smedjer og trykstøbning
metalstøbning

Mange industrier anvender metalstøberier og smedjer til at formgive forskellige emner i overensstemmelse med designkravene. Både metalstøberier og smedjer kræver smeltet metal som en grundlæggende komponent, der skal formgives til den ønskede genstand/del. 

Disse processer kræver varme i store mængder, og varmespildet giver mulighed for genvinding og genbrug ved hjælp af exodrafts varmegenvindings- og røgsugersystemer.

Mekanisk skorstenstræk / regulering af skorstenstræk for esser og ovne

Temperaturer for forskellige metaller og legeringer varierer mellem 350°C to 1200°C i esser og ovne, der smelter metaller til videre forarbejdning. Lufttilførslen til esser eller ovne kan reguleres med mekanisk skorstenstræk via en røgsuger fra Exodraft.

Ved at optimere skorstenstrækket kan brændstofforbruget reduceres eller optimeres, så det bliver så effektivt som muligt. Trykstyringsteknologien analyserer konstant lufttemperaturen og skorstenstrækket – og ved at skrue op og ned for hastigheden af røgsugeren kan trækket holdes konstant hvorved det er muligt at forbedre brændstofeffektivitet for ovne og esser.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding fra hærdningsovne eller -esser

Hærdning gøres ved varmebehandling af stål, så det bliver til austenit, og varmen varieres alt efter stålets indhold af kulstof. Stålets mikrostruktur efter hærdning er ferrit eller martensit. Stålet opvarmes for at omdanne det til hærdet stål, og en del af overskudsvarmen fra denne proces kan genvindes ved at bruge Exodrafts varmegenvindingssystem.

Spildvarmen omdannes til varmt vand, som opbevares i en varmtvandsbeholder og bruges til forskellige formål som f.eks. opvarmning, badevand eller rengøring. Andre gange er det muligt at genanvende spildvarmen i produktionsprocessen. Ved at gøre dette opnås oftest en hurtig tilbagebetalingstid på hele varmegenvindingssystemet.

Varmegenvinding fra støbeprocesser

Støbning af metal komponenter fra metal smeltet i esser udleder store mængder varme. Varmegenvindingssystemer kan placeres på en måde, hvor varmen fra støbekammeret kan genvindes fra skorstenen.

Da flydende metal og legeringer behandles ved meget høje temperaturer for at producere afstøbninger, frigives der enorme mængder varme under hele processen. Den genvundne varme kan opbevares i varmtvandsbeholdere og kan bruges til forskellige formål.

Varmegenvinding fra varmehærdning af metalvarer

Hærdning foretages for at gøre stål, der er enten hårdt eller skrøbeligt, stærkere. Stål eller legeringer varmebehandles ved mellem 200°C to 700°C under hærdningsprocessen. Det er uundgåeligt, at varme går til spilde i hærdningsprocessen, men der er mulighed for at genvinde den spildte varme og opbevare den i en varmtvandsbeholder. Nedkøling af hærdet stål kan også være en kilde til spildvarme, og denne er ofte ligeledes mulig at genvinde.

Varme, der genvindes fra de forskellige processer og opbevares i varmtvandsbeholdere, kan bruges til industrielle processer, til rengøring, til badevand eller opvarmning. Findes der mere spildvarme end fabrikken selv kan anvende, er det typisk ligeledes muligt at sælge overskudsvarmen videre til fjernvarmesystemet. Dermed går spildvarmen videre til opvarmning af privatboliger i nærområderne. Dette til fordel for både miljø og virksomhedens og samfundets økonomi.

Vores team af eksperter kan besøge hvilket som helst støberi og se på mulighederne for at genvinde spildvarme og sikre optimalt skorstenstræk.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet