DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Papirmøller

Varmegenvinding > Løsninger > Papirmøller
Papirmølle produktion

Papir- og pulpindustrien er blandt de største industrier i verden. Væksten er faldet i de seneste år, men udgør dog i 2018 anseelige 382 milliarder dollars. Brugen af papir er reduceret med digitalisering af skriftligt indhold og man kan derfor også på sigt forvente yderligere nedgang.

Da det stadig er en af verdens største industrier, skylder den menneskeheden at agere bæredygtigt. Varmeenergi bruges i papirmøller og exodrafts varmegenvindings- og mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræker kan reducere energiforbruget hertil betragteligt.

Varmegenvinding fra forarbejdning af papirpulp (kogning/opvarmning)

Under forarbejdning af biomassepulp i papirmøller tilføres varme fra en kedel. Varme fra kar, der indeholder pulp, kan genvindes og genbruges. exodrafts varmegenvindingssystemer bør installeres således at varme fra disse koge-/opvarmningskar genvindes og eksempelvis opbevares i varmtvandsbeholdere til senere behov. Desuden kan varme genvindes fra røggasser fra de kedler, der leverer varme til forarbejdningen af papirpulpen.

Varme fra røggasser bør genvindes vha. exodrafts varmegenvindingssystem og genbruges i samme proces eller andetsteds hvis det giver bedre mening. Desuden kan exodrafts mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræk forbedre skorstenstrækket fra kedlen så brændstofforbruget reduceres og effektiviteten forbedres.

Alle systemer designes efter tilpassede specifikationer og er fuldt regulérbare. Installationen omfatter ergonomisk designet styring og displays, hvorpå brugeren løbende kan overvåge og analysere varmegennemstrømningen i systemet og optimere dennes funktion i samspil med produktionen.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding fra tørring af pulp

Tørring af papirpulp er endnu en proces, hvor der spildes varme, som naturligvis kan og bør genvindes. Dette kan være en genbrugsproces, og den samme genvundne varme kan optimeres til tørring af pulpen. exodrafts varmegenvindingssystemer reducerer energiforbruget i pulptørring og øger profitmarginen. Genvunden varme kan opbevares i en varmtvandsbeholder og bruges andetsteds. exodraft analyserer gerne varmeindholdet i processen, og vejleder om mulighederne for, på lønsom vis, at installere vores teknologier, og derved forbedre og effektivisere på tørringsprocessen.

Mekanisk røgsugerteknologi / skorstenstræk bruges til at optimere lufttrykket og temperaturen indeni møllen, hvilket forbedrer effektiviteten af det varmegenererende udstyr og reducere brændstofforbruget. Alle exodrafts teknologier kan tilpasses til specifikke proceskrav, og de er enkle at implementere og anvende. Varme genvundet fra papirmøller kan bruges i processer, i industriel rengøring, til bade- og brugsvand eller til opvarmning. Kun fantasien sætter grænser.

exodrafts team af eksperter besøger gerne papirmøller, analyserer mulighederne for varmegenvinding og udvikler løsninger til bedst mulige anvendelse af den genvundne varme. Reduceret energiforbrug og forbedret energibalance for hele processen er exodrafts metier. Da papirindustrien samlet set er i tilbagegang, er mere effektive processer nødvendige for at bevare en acceptabel dækning på forretningen. exodraft bidrager til at opfylde dette behov ved at reducere energiforbruget. Desuden har papirmøller et højt CO2-aftryk på grund af den type råmaterialer, der bruges, og installering af exodraft-teknologier vil nedsætte CO2-aftrykket og gøre bæredygtighed i papirindustrien til en overkommelig prioritet.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet