DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Saftprodukion

Varmegenvinding > Løsninger > Saftprodukion
Saft produktion

Frugtsaft er et landbrugsprodukt, der er veletableret på verdensmarkedet og skal være bæredygtigt for så vidt angår dyrkning, plukning, tilberedning og distribution. 2018 genererede et produktionsvolumen på 45,4 milliarder liter, hvilket forventes at stige til 50,6 milliarder liter inden 2024.

Da der er adskillige processer involveret i saftudtrækningen, lige fra plukning af frugten til den endelige emballering, kræver processen store mængder elektricitet og varmeenergi. exodrafts teknologier reducerer energiforbruget og dækker en del af energibehovet ved genvinding på spildvarme.

Varmegenvinding fra pasteuriseringsprocessen

Efter udtrækning og filtrering af frugtsaften eller dens koncentrat, pasteuriseres saften og holdes dermed enzym- og bakteriefri. Pasteuriseringsprocessen, der som regel foregår ved temperaturer omkring 100°C, giver mulighed for at genvinde en del af varmen. Det afhænger af produktionstypen, hvordan varme kan genvindes fra netop denne proces, da dette kan gøres i forskellige stadier af frugtsaftproduktionen.

Lynpasteurisering af saft efter udtrækningen eller under emballeringen og nødvendigheden af at holde saften varm under processen giver mange muligheder for at genvinde varme. Varmegenvindingssystemer fra exodraft kan bruges til at genvinde spildvarme, hvis pasteuriseringsprocessen for en given industri analyseres behørigt. Hvis frugtsaften undergår en afkølingsproces under emballeringen eller opbevaringen, vil dette være endnu et oplagt indsatspunkt for varmegenvinding i den samme proces.

exodrafts team kan analysere produktionsprocesserne og systemets påkrævede varme input/output, så det kan klarlægges hvorvidt implementering af varmegenvinding fra pasteuriseringsprocessen vil være en økonomisk set velfunderet beslutning.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding fra kedler

Pasteurisering er opvarmning af en fødevare til en given temperatur i et afgrænset tidsrum. Varmeenergien til processen genereres sædvanligt via en type kedel. Gas-, olie-, træ- eller kulfyrede kedler er fremherskende i industrien, da de er omkostningseffektive i større eller mindre grad. Kedler er forbundet til skorstene, som er hundrede procent afhængige af et passende og stabilt skorstenstræk.

Mekanisk røgsugerteknologi / skorstenstræk fra exodraft sørger for kedlens optimale driftsforhold uagtet alle tænkelige interne og eksterne variabler. Det korrekte skorstenstræk leder helt naturligt varmeenergi gennem skorstenen. Når man med exodrafts løsninger har etableret trækket, er skorstenen ikke længere afhængig varmegenereret opdrift som drivmiddel, og man kan med stor fordel genvinde spildvarme fra røggassen inden den frigives til udemiljøet.

Den genvundne energi kan benyttes i pasteuriseringsprocessen, eller til talrige andre formål med varme- eller kølebehov. Kun fantasien sætter grænser for anvendelse til rengøring, badevand, opvarmning af kontor/varehus/anlæg mv. Alternativt kan varmen sælges direkte til det lokale centralvarmeværk, mod kontant afregning.

exodrafts team af eksperter deltager gerne on-site og analyserer den samlede udtrækningsproces med det ene formål at indfange spildvarmen i pasteuriseringsprocessen og genvinde på varmen fra kilden (kedlen). Med dette for øje etableres et overblik på hvordan man bedst reducerer varmeenergiforbruget og optimerer produktionsprocessen ved blandt andet at installere fornuftige og gennemprøvede teknologier, som tilmed er enkle at anvende. 

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet