DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Varmebehandlingsanlæg

Varmegenvinding > Løsninger > Varmebehandlingsanlæg
Varmebehandling produktion

Varmebehandlingsanlæg anvendes i talrige industrier og processer for at opnå bestemte fysiske og kemiske reaktioner i materialer. Størrelsen på det globale varmebehandlingsmarked var 90 milliarder dollars i 2016 og vokser hurtigt. 

Varmebehandlingsanlæg kræver stor tilførsel af varmeenergi og udgør en markant kilde for genvinding af varme. exodrafts varmegenvindings- og røgsugerteknologi / skorstenstræker finder i dag anvendelse på varmebehandlingsanlæg over det meste af Europa, til glæde og gavn for ejerne og omverdenen.

Mekanisk skorstenstræk / regulering af skorstenstræk for varmebehandling i tunnelovne

Tunnelovne fungerer ved meget høje temperaturer og bruges til produktionsformål inden for mange typer industri. Tunnelovne, der bruges til varmebehandling, transmitterer varme gennem naturlig eller tvungen konvektion og desuden ved strålevarme.

Efter varmebehandlingen af materialet udleder ovnen den resterende varme gennem skorstenen. exodrafts mekaniske røgsugerteknologi / skorstenstræk anvendes til forbedring af ovnens effektivitet ved at regulere luftgennemstrømningen.

Typen af implementeret røgsugerteknologi / skorstenstræk tilpasses alt efter ovnens krav og den type materiale, der skal varmebehandles. Mekanisk røgsugerteknologi / skorstenstræk forbedrer ovnens drift ved at regulere på luftstrømmen samt ved at overvåge temperatur og lufttryk.

Kontakt os i dag!

Varmegenvinding fra tunnelovne til varmebehandling

Tunnelovne, der bruges i varmebehandlingsanlæg, anvender varme ved høje temperaturer og udskiller varme røggasser. Denne varme fra røggasser kan genvindes vha. exodrafts varmegenvindingssystemer og kan f.eks. opbevares i varmtvandsbeholdere.

Genvunden varme kan finde anvendelse i ovnene igen, hvis processen tillader dette, så det overordnede energiforbrug reduceres.  exodrafts varmegenvindingssystemer egner sig til brugertilpasset installation med brugervenlige displays og styringsenheder. Processen kan overvåges fra pc-station i real-time.

Varmegenvinding fra metalsintringsprocesser

Metalsintring foregår ved meget høje temperaturforhold, og under processen er det uundgåeligt, at varme går tabt. exodrafts varmegenvindingssystemer kan med fordel indtænkes i metalsintringsprocessen, så varmen fra røggassen indfanges og bruges til et egnet formål i varme- eller procesøjemed.

Udover varmegenvinding fra varmeforbrugende processer og røggasser, kan varme også genvindes ved de afkølingsprocesser, der er endnu en del af varmebehandlingsanlæggene. Når varmebehandlede materialer afkøles, afgives store mængder varme, som bør genvindes og finde fornuftig anvendelse andetsteds.

Den opbevarede varme kan bruges i selve processerne eller til eksempelvis rengøring, bade- og brugsvand eller til opvarmning. Vores team af eksperter tager gerne møder on-site og gennemgår industrielle varmebehandlingsanlæg for at kortlægge potentialet for varmegenvinding på og energiafbalancering af det udstyr, der genererer og forbruger varme.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet