DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Dampvarmevekslere

Varmegenvinding > Om os > Artikler > Dampvarmevekslere

I mange industrielle virksomheder bliver damp stadigvæk bortskaffet via skorstenen. Dermed mister man restvarmen og den dertil hørende varmeenergi. Dampvarmevekslere udnytter netop dette energispild ved at overføre restvarmen til et andet medium. For eksempel kan restvarmen bruges til at opvarme lokaler eller værktøjer osv. i produktionen.

Så brug spildvarmen fra dampen til rumopvarmning eller til varmt vand. Moderne virksomheder bruger i stadig højere grad varmegenvinding. Dampvarmevekslere kan placeres netop der, hvor store mængder spildvarme bliver genereret.

En dampvarmeveksler kan for eksempel markant reducere mængden af energi, der skal bruges til opvarmning i produktionen eller til lokaleopvarmning – i de fleste tilfælde kan det spares helt væk.

Med det nuværende teknologiske niveau, kan et anlæg genvinde 96% af energien i spildvarmen. Hvilket gør produktionen mere effektiv og økonomisk. Udover besparelsen i den stadigt dyrere energitilførsel, reducerer I også forureningen. Ikke nok med at jeres firma sparer penge, I reducerer også jeres økologiske fodaftryk.

Lad os give jer en helt uforpligtende rådgivning og finde det perfekte produkt til jeres firma.

Dampvarmeveksleren i detaljer

Normalt fortættes varmen fra industriovne kun i “damp” i en kort periode. Særlige dampvarmevekslere har det rigtige design, der sikrer at energien ikke går tabt fordi reguleringen starter for sent.

Varmeveksleren leder spildvarmen gennem riste omgivet af kølemediet, så energien bliver absorberet og kan opbevares til en vis grad, indtil reguleringen starter. Med denne løsning bliver varmeenergien ikke spildt.

Den høje koncentration af vand i dampene fra ovnen bidrager til den høje effektivitet. Jo varmere røggassen fra ovnen er og jo koldere vandet er, jo højere er effektiviteten.

Ved at placere den direkte varmeoverførsel tæt på varmekilden får dampvarmeveksleren den højeste effektivitet.

Højkvalitetsløsninger fra exodraft kan installeres for at spare plads. Afhængig af anvendelsen kan en enkelt varmeveksler betjene adskillige ovne.

Påtænkt anvendelse af dampvarmeveksleren

I modsætning til andre løsninger, der almindeligvis anvendes i industrien, for eksempel røggas, er dampens tryk og temperatur ofte for lavt til at blive omdannet effektivt.

På grund af mængden af damp, der produceres, tabes en stor mængde energi i de fleste tilfælde. Ved hjælp af en dampkompressor er det muligt at udnytte den resterende varmeenergi og overføre den til et andet medium til videre brug.

Den varmeenergi man opnår, bliver sædvanligvis brugt til opvarmning af lokaler eller industrivand.

Udover den markante reduktion af energiforbruget, er der også andre fordele ved varmegenvinding i industrien.

Varmegenvinding kan bruges både til varmeanlæg og køleanlæg, og kan nogle gange helt erstatte et selvstændigt anlæg. Det er særligt attraktivt at investere i en dampvarmeveksler, når der er tale om store temperaturforskelle.

Exodraft tilbyder også individuelle løsninger som kan omskabe selv små temperaturforskelle til brugbar energi. Det opnås gennem ekstremt høj effektivitet og minimering af energitab.

Dampvarmevekslere i praksis

Det største anvendelsesområde for dampvarmevekslere er ovne af den type, som findes i bagerier. Bryggerier bruger også damp til forvarmning af urten. I forhold til varmevekslere installeret andre steder er effektiviteten af denne metode signifikant højere.

Derfor har mange virksomheder, der bruger damp i produktionen, allerede god gavn af varmevekslere fra exodraft. For eksempel bruger papirindustrien tørrecylindere, som skal opvarmes med store mængder damp.

Ved at lagre energien midlertidigt på fabrikken, kan man trække på den, også når der ikke bliver produceret papir.

Fordelene ved et genvindingsanlæg er åbenlyse: energi fra elektricitetsværket bliver stadigt dyrere. Priserne fluktuerer, og er ofte svære at forudse.

Gennem brug af varmegenvinding fra dampen bliver din virksomhed uafhængig. Ved at bruge den energi, der allerede er tilgængelig i virksomheden, reduceres behovet for udefrakommende energi betydeligt.

Forbedring af energibalancen reducerer også CO2-udledningen. Udover energibesparelsen er varmegenvindingssystemet også miljøvenligt, derfor er en tidlig omstilling til varmegenvinding fornuftig.

En kombination af varmegenvinding fra røggas og damp kan reducere virksomhedens energiforbrug drastisk. Hvis man kombinerer med en lagertank, der kan fungere som en varmebuffer, er der tilstrækkelig varmeenergi til rådighed til opvarmning, også når ovnen ikke er i brug. I de fleste tilfælde kan man fuldstændigt undvære alle andre former for opvarmning.

Høj sikkerhed, lav vedligeholdelse

Alle investeringer tjener sig selv ind igen. Der er ingen løbende omkostninger til udgiftstung ekstra opvarmning. Investering i en exodraft dampvarmeveksler tjener sig selv ind på ganske kort tid.

Vedligeholdelsen er simpel og skal kun foretages med lange mellemrum, hvilket især er en fordel i fødevare- og drikkevareindustrien.

Dampvarmeveksleren fra exodraft kan let renses med vand gennem åbninger i kabinettet. Varmevekslerne rengøres individuelt, og derefter er den fulde effektivitet er tilgængelig igen.

Sikkerheden er i top med exodrafts bevisligt høje teknologiske niveau og mange års erfaring. Varmeveksleren er selvfølgelig beskyttet mod overophedning.

Du kan stole på fagfolkene

Med vores knowhow inden for varmevekslere er exodraft din kompetente partner når det kommer til totalløsninger indenfor varmevekslere og varmegenvinding fra damp. Det betyder at I får alt fra samme leverandør og kun har en kontaktperson til hele varmegenvindingsprocessen. Så hvis noget skulle ske, ved I med det samme, hvem I skal kontakte, uden at skulle gennemlæse lange lister.

Her på exodraft er vi eksperter indenfor dette område, vi kender de forskellige varmevekslere, og hvad der er vigtigere: med al vores erfaring ved vi præcis hvilken løsning, som er bedst for jeres virksomhed. Hvilken løsning er bedst for jer? Ring til os, eller giv os jeres telefonnummer, så ringer vi til jer. Vi vil med glæde rådgive jer i en personlig samtale, så vi i fællesskab kan finde den bedste løsning for jeres virksomhed.


    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet