DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

Industrielle varmevekslere

Varmegenvinding | Exodraft > Om os > Artikler > Industrielle varmevekslere

Industrielle varmevekslere muliggør udveksling af varmeenergi mellem forskellige materialer, energi som ellers ville gå tabt. På den måde kan man opnå voldsomme besparelser i energiforbruget, og dermed spare på udgifterne til opvarmning og/eller produktion.

Moderne industrielle varmevekslere findes i mange forskellige former. Hvad enten varmeudvekslingen sker mellem luft, vand eller et andet materiale – mulighederne er uendelige.

Det er ikke kun de varmeledende materialer som kan være forskellige, men også anvendelsesmulighederne. For eksempel kan varmevekslere bruges i en produktion til at holde visse systemer på en konstant temperatur. Men de kan også bruges til aircondition i åbne kontorlandskaber, og i nogle tilfælde helt erstatte varmeanlægget.

Industrielle varmevekslere nedbringer ikke bare virksomhedens udgifter, men de er også et bevis på virksomhedens miljøbevidsthed. Ved at sænke energiforbruget mindskes forurening fra energiproduktion, men udover det reduceres virksomhedens egen forurening også.

Det sker fordi varmeveksleren ikke kun overfører energien, men samtidigt renser røggasserne. Restproduktet kan ofte udledes direkte i kloaksystemet uden videre behandling.

Lad os give jer en helt uforpligtende rådgivning og finde det perfekte produkt til jeres firma.

Industrielle varmevekslingssystemer

Forskellige varmevekslere bruges afhængig af situationen. Den simpleste variant er direkte varmeoverførsel.

Det bruges når de varmeledende materialer kan røre hinanden, når der er tale om spildprodukter, eller når materialerne let kan adskilles efterfølgende. Fordi direkte varmeudveksling er den mest effektive metode til konvertering af varmeenergi, bruges den, der hvor det er muligt. Denne variant bruges almindeligvis til alle slags køletårne.

Hvis de varmeledende materialer ikke må komme i berøring med hinanden, er indirekte varmeudveksling det rigtige valg.

Adskilt fra hinanden giver denne slags industrielle varmevekslere en høj grad af effektivitet uden at forurene det varmeledende materiale. Denne form for varmeudveksling bruges især i radiatorer, hvor varmt vandt flyder i radiatoren, og varmen afgives til den omgivende luft.

En særlig variant er den semi-indirekte varmeudveksling, hvor de varmeledende materialer ikke kommer i direkte kontakt med hinanden, men i stedet opvarmer en integreret varmeopsamler.

Denne variant bruges for eksempel hvis varmeenergien skal genanvendes i det samme anlæg.

Den rette temperatur til enhver situation

Hvis der kræves en hvis mængde varmeenergi, kan mængden påvirkes af den geometriske styring af materialets bevægelse. Til det formål bliver kontrolelementer kombineret med industrielle varmevekslere, således at det varmeledende materiale holdes på den rette temperatur. Den overskydende energi kan enten bruges til andre formål eller blive sendt ud.

Alt er muligt, lige fra at afbalancere temperaturerne på de to varmeledende materialer, til en udveksling på tæt på 100%. Vores industrielle varmevekslere lever op til alle kunders behov.

Lige fra ekstreme temperaturer over usædvanlige materialer til individuelle design – i vore dage kan man overføre en hvilken som helst energimængde fra et materiale til et andet. Det betyder at varmevekslere er en god forretning både i kontorer og i den tunge industri.

Teknologien er nu så avanceret og effektiv, at næsten al varmeenergi kan genindvindes. Varmevekslere til røggas kan også erstatte opvarmning i kontorer, da de genbruger over 96% af varmen i røggassen og holder lokalerne behageligt varme. Det samme gælder systemer som kører på højere temperaturer, hvilket betyder, at de kan køre på den korrekte temperatur i lang tid, uden at skulle have tilført energi udefra.

Anvendelsesmuligheder for industrielle varmevekslere

Alle industrier, det gælder både industribagerier, og virksomheder der arbejder med industriel hærdning, tørring eller metalforarbejdning, kan forbedre deres energieffektivitet med en varmeveksler.

For eksempel kan varmevekslere i ventilationssystemer sikre et behageligt indeklima ved at overføre varme fra røggassen til den friske luft.

På den måde reduceres den nødvendige varmeproduktion, og i nogle tilfælde kan et separat varmeanlæg helt undværes. En industriel varmeveksler kan også bruges til at forbedre effektiviteten af et eksisterende varmeanlæg.

Ved at genbruge restvarmen i røggassen kan man hæve input-temperaturen mærkbart. Fordi temperaturforskellen mindskes, er der behov for mindre energi udefra.

Uanset om det drejer sig om de ekstremt høje temperaturforskelle der bruges indenfor hærdning, eller det konstante flow i et bageri, kan en højkvalitets industriel varmeveksler altid sikre, at varmeenergi der ellers ville gå spildt, kan genbruges.

Tabt varmeenergi fra mere oversete kilder kan også umiddelbart genbruges. For eksempel producerer datacentre store mængder varmeenergi – det kan for eksempel være nok til helt at erstatte opvarmningen af et stort kontor.

Hvis man arbejder med varmesensitive produkter, kan varmeveksleren sikre et jævnt flow i varmeoverførslen. Især indenfor hærdningsindustrien har man god gavn af at kunne variere og justere temperaturen efter forgodtbefindende.

Højkvalitets industrielle varmevekslere fra exodraft

Vi producerer varmevekslere skræddersyede til de behov din virksomhed har, hvilket giver flere fordele: Den høje kvalitet af vores produkter sikrer en effektiv overførsel af energien i restvarmen. Den høje kvalitet i vores produktion sikrer også at vores anlæg er pålidelige og har en lang holdbarhed, hvilket også øger jeres virksomheds økonomiske gevinst.

Varmevekslere er komplekse højteknologiske produkter. Mange faktorer som for eksempel materialet, flow-hastigheden og temperaturforskellene skal indberegnes i den CAD-baserede udregning.

Virksomheder fra mange industrier har allerede god gavn af individuelle løsninger fra exodraft.

Fuldstændige løsninger fra én leverandør sikrer at processen forløber glat, at rådgivning, installation og vejledning er af højeste kvalitet, og resulterer i større besparelser i jeres virksomheds energiregnskab.

Exodraft er den rette partner for både store og små virksomheder, fordi vi med vores omfangsrige erfaring ved hvilken løsning der er bedst for jeres virksomhed. Hvilken løsning passer til jeres behov? Ring til os, eller

giv os jeres telefonnummer, så ringer vi til jer. Vi vil med glæde rådgive jer i en personlig samtale, så vi i fællesskab kan finde den bedste løsning til jeres virksomhed.


    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet