DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Røggas varmevekslere

Varmegenvinding > Om os > Artikler > Røggas varmevekslere

Varmeveksleren til røggas bruger den restvarme som genereres ved energiproduktion i form af røggasser. For at gøre effektivt brug af energien bliver restvarmen i røggassen overført til et andet materiale, for eksempel opvarmningsvand. På den måde reduceres restvarmen ved at genbruge så meget af den som muligt.

Værkets effektivitet forbedres markant af denne teknologi, som sparer på den dyre energi og reducerer CO2-udledningen. Det er derfor både økonomisk fornuftigt og miljøvenligt.

Ofte kan en varmeveksler til røggas være lige så effektivt som en fuldstændig udskiftning af varmeanlægget, og det til en brøkdel af prisen. Det tidligere varmespild bruges for eksempel til at opvarme værktøjer, forme eller produktionslokaler, eller til at holde dem varme.

Lad os give jer en helt uforpligtende rådgivning og finde det perfekte produkt til jeres firma.

Anvendelsesmuligheder for moderne varmevekslere til røggas

Indenfor industrisektoren bliver varmevekslere til røggas mere og mere populære på grund af de stigende energipriser. Genvinding af varmespild er særligt attraktivt i situationer hvor direkte energibesparelser ikke er mulige.

Udover besparelsen på energiudgifterne, er reduktionen af CO2-udledningen også af højeste vigtighed. Når energiforbruget reduceres op til 16%, bliver forureningsudledningen reduceret i samme grad, dette er især vigtigt i industrier med højt energiforbrug.

En varmeveksler til røggas kan bruges alle steder hvor der forekommer varmetab i form af røggasser. Det kan for eksempel være i bagerier, i plasticindustrien og i hærdningsindustrien. På grund af nutidens produktionsmetoder kan disse industrier ikke fungere uden høje temperaturer og deraf følgende varmespild, og netop derfor genbruger de den tabte varmeenergi til at effektivisere deres produktion.

Ved at omforme op til 96% af den ellers tabte varmeenergi til genanvendelig varme eller ligefrem til elektricitet, bliver hele produktionens effektivitet og økonomi forbedret. Derfor er røggasvarmeveksleren særligt attraktiv, også fordi enheden næsten ikke kræver nogen vedligeholdelse og løbende udgifter.

Hvordan virker en røggasvarmeveksler?

Alle varmeanlæg producerer spildvarme, som for eksempel tabes i form af røggasser. Selvfølgelig kan man ikke bare bruge røggasserne direkte til opvarmning. Så for at udnytte udstødningen, kan man bruge en varmeveksler til at opvarme det varmeledende materiale man bruger i opvarmningen. Det betyder at varmen ikke længere går tabt, men bruges til at udvikle energi uden ekstra forbrug eller udgifter.

I praksis bliver varmeveksleren monteret mellem kedlen og skorstenen, så der er ingen grund til at afmontere hele anlægget eller erstatte kedlen, hvilket er meget omkostningsfuldt. Derved spares både tid og penge. På den måde får man reduceret røggasserne fordi energien bliver genanvendt, desuden er installation af denne teknologi ganske simpel og kræver næsten ingen vedligeholdelse.

En anden stor fordel ved varmeveksleren er, at den som regel bruger vand til varmegenvindingen. Det betyder at noget af forureningen allerede kan være filtreret ud af røggassen og derved reduceres belastningen på filtersystemet.

Det hele afhænger af det rette design

Uanset hvad man skal bruge varmeveksleren til, opnår man altid den højeste effektivitet og den laveste vedligeholdelse ved at lade exodraft udarbejde en individuel løsning, der imødekommer jeres særlige krav og behov.

På grund af de mange variationsmuligheder indenfor materialer og design har vi et stort og varieret udvalg af varmevekslere. For eksempel med eller uden finner, eller en rørformet varmeveksler med finner. Det klassiske og almindeligste design er luftopvarmere. De bruges til at opvarme luft eller andre gasser, som så igen kan bruges til at opvarme indendørsluften.

Derimod tager luftafkølere spildvarmen og sender den igennem et nedkølingsmateriale. På den måde kan man installere et internt airconditionanlæg med et lavt energiforbrug. Man kan også udnytte denne effekt hvis man har produktionsprocesser, der kræver lave temperaturer. Hvis spildvarmen er ekstrem varm, er det ofte nødvendigt at kontrollere temperaturen af den, for at vedligeholde den ønskede temperatur.

En varmeveksler hjælper med at absorbere eller sprede varme afhængig af jeres særlige behov.

Røggasvarmevekslere kan også bruges til andre varmeledende materialer. Udover luft kan det være (industri-) vand, olie eller andre gasser. Processen bruger kun varmespildet og materialerne i sig selv kommer ikke i berøring med hinanden.

Professionel produktion og materialer af høj kvalitet

Nutildags er der næsten ingen begrænsninger i, hvor man kan bruge røggasvarmevekslere. Der er allerede udarbejdet løsningsmodeller til mange områder og anvendelser. Vi garanterer at I får den bedst egnede røggasvarmeveksler til jeres situation. I nogle tilfælde er det en fordel at bruge en individuel røggasvarmeveksler for at give den maksimale varmegenvinding.

For at exodrafts varmevekslere til røggas kan leve op til de mest krævende situationer, bliver de alle produceret af de bedste materialer til formålet.

Udover rustfrit stål og kobber laver vi også varmevekslere af nikkel, som er meget resistent overfor syreholdige eller basiske miljøer. Materialer af høj kvalitet sammenholdt med produktion og installation foretaget af uddannede medarbejdere sikrer at vores varmevekslere altid vil være en økonomisk gevinst for jeres virksomhed.

Høj effektivitet og lang levetid gør, at exodrafts røggasvarmevekslere er de mest kompakte på markedet. Det betyder at varmeveksleren kan bruges direkte ved varmekilden uden at gribe ind i produktionen.

Skulle der opstå problemer eller spørgsmål, er exodraft en kompetent og professionel forretningspartner, som I kan stole på.

En kompetent forretningspartner: Alt fra samme sted

Mange virksomheder bruger allerede løsninger fra exodraft. Både indenfor fødevareindustrien og metal- og plasticindustrierne bruges højkvalitets røggasvarmevekslere og totalløsninger fra én leverandør. Her hos exodraft er vi eksperter indenfor området, og kender alt til de forskellige varmevekslere. Hvad mere er: Vi ved med al vores erfaring, hvilken løsning der er optimal for jeres virksomhed.

Hvilken løsning er bedst for jer?

Ring til os, eller giv os jeres telefonnummer, så ringer vi til jer. Vi vil med glæde rådgive jer i en personlig samtale, så vi i fællesskab kan finde den bedste løsning for jeres virksomhed.


    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet