DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Varmegenvinding i industrien

Varmegenvinding > Om os > Artikler > Varmegenvinding i industrien

Besparelser på energiudgifterne er et centralt problem for mange virksomheder. Efterspørgslen på energi er konstant stigende, og energipriserne er støt stigende. Derfor bliver varmegenvinding stadigt vigtigere i industrien. Med dagens teknologi kan man spare mere end 16% af energiforbruget.

Særligt fremstillingsindustrier såsom plastic- eller metalforarbejdning døjer under de hastigt stigende energipriser. Effektiv varmegenvinding gør virksomheden mindre afhængig af energipriser og dermed får pludseligt stigende energipriser mindre indflydelse på produktionen.

Energibesparelser i produktionen er i de fleste tilfælde næsten umuligt, da store investeringer ofte er nødvendige selv for ganske små energibesparelser.

Varmegenvinding er en effektiv måde at spare på udgifterne og forbedre virksomhedens energiregnskab.

Det kræver almindeligvis kun en beskeden investering at installere et varmegenvindingssystem, og besparelserne gør, at investeringen hurtigt har tjent sig ind.

Fordele ved varmegenvinding

Udover den markante reduktion af energiforbruget, er der også andre fordele ved varmegenvinding i industrien. Således kan både den samlede belastning og det faktiske energiforbrug reduceres, hvilket kan give mulighed for yderligere forbedringer.

I mange tilfælde kan varmegenvindingen også facilitere yderligere investeringer. Varmegenvinding kan bruges både til varmeanlæg og køleanlæg, og kan nogle gange helt erstatte et selvstændigt anlæg.

Når man reducerer temperaturforskellene i indblæsningsluften, kan en dyr genopvarmning også spares væk. Reduktion af energiforbruget sænker også udledningen af forurenende stoffer markant.

Varmegenvinding kan også give mening, hvis for eksempel udskiftning af et gammelt, ineffektivt varmeanlæg er alt for dyrt. En varmeveksler øger ikke blot effektiviteten af et eksisterende varmeanlæg, men kan i visse situationer helt erstatte det.

Endnu en stor fordel er reduktionen af stoffer, der kræver særlige forholdsregler ved bortskaffelse. Fordi røggasvarmevekslere kan rense røggassen i processen. For eksempel kan forureningspartikler blive opsamlet i spildevandet og udledes direkte i kloakken.

En varmeveksler indtjener installationsprisen indenfor en kort tidshorisont takket være energibesparelsen, og fordi teknologien er så effektiv, er det ikke kun en god forretning for virksomheder med højt energiforbrug. Selv opvarmning af frisk luft i et airconditionanlæg er en fornuftig anvendelse af en røggasvarmeveksler.

Brug af varmegenvinding i industrien

Varmegenvinding kan opdeles i fire anvendelsesområder. Varmegenvinding gennem luftudveksling er efterhånden en standard i industrielle virksomheder.

Sådanne systemer sikre både et optimalt indeklima for mennesker og maskiner, og sørger for at holde luftfugtigheden nede i bygningen.

Varmegenvinding fra spildevand er hovedsagelig interessant for private husholdninger, fordi varmepumper kan bruges til at genvinde restvarmen fra servicevandet. Virksomheder fra visse industrier har dog også fordel af denne metode, da den energi, der ellers ville gå tabt i spildevandet, på denne måde kan bevares og genanvendes.

Varmegenvindingen fra industrielle processer er det mest lovende område, men også det der kræver de mest individuelle løsninger. Dybest set har virksomheder, som har behov for mange forskellige temperaturer i deres produktion, størst gavn af løsninger som er tilpasset deres specifikke behov.

For eksempel kan spildvarmen fra kølekomponenter bruges til opvarmning af værktøjer, eller ressourcer som smøremidler eller gasser kan bruges som energikilder. Teknologien inden for varmegenvinding er efterhånden meget avanceret. Udover opvarmning kan restvarmen også omdannes til elektrisk energi og genanvendes som sådan.

I særlige tilfælde kan exoterme reaktioner finde sted inden for varmegenvindingen. Hvis der produceres brandfarlige eller delvist brændbare stoffer under fremstillingsprocessen, kan den varme, der frembringes ved forbrænding, anvendes til virksomhedens individuelle formål ved hjælp af en højovn.

Effektivitetsforhøjelse i industrien ved brug af varmegenvinding

Fordelene ved et genvindingsanlæg er åbenlyse: energiudgifterne står gennemsnitligt for 80% af produktionsomkostningerne, så enhver forbedring af energiudnyttelsen hjælper. Afhængigt af hvilket system der bruges, kan man genvinde op til 96% af varmespild.

Det kan sænke virksomhedens energiforbrug markant, hvis man benytter sig af denne gratis energi. Erfaringen viser, at udgifterne på dette område kan sænkes med op til 16%.

Forbedring af energibalancen reducerer også CO2-udledningen. Udover energibesparelsen er et industrielt varmegenvindingssystem også miljøvenligt og viser at jeres virksomhed er miljøbevidst. Kombinationen af økonomisk gevinst og forbedret miljøprofil taler for sig selv.

Reduktion af forurening udmønter sig i yderligere besparelser, især i den tunge industri.

På grund af de stigende energipriser og risikoen for en uforudset, pludselig prisstigning, gør at tidlig omstilling til industriel varmegenvinding giver mening. Dermed reduceres afhængigheden af energipriserne.

Mulige investeringer i nye værktøjer eller varmesystemer kan spares væk eller i det mindste udskydes, da installationen af en varmeveksler øger effektiviteten hurtigt og kan genvinde og genbruge op til 96% af energitabet.

Alt fra en enkelt leverandør: Din partner til varmegenvinding

Ved fremstilling, installation og vedligeholdelse af komplekse systemer kræves der stor opmærksomhed, netop fordi de er højteknologiske. Der er mange faktorer, der skal overvejes og tages i betragtning.

Mange virksomheder bruger allerede løsninger fra exodraft. Både indenfor fødevareindustrien og metal- og plasticindustrierne bruges højkvalitets røggasvarmevekslere og totalløsninger. Med os kan I få alt – både rådgivning, installation og vedligeholdelse – fra samme leverandør, og så ved I altid hvem jeres kontaktperson er. Her på exodraft er vi eksperter indenfor varmegenvinding, og vi har indgående kendskab til virksomhedsdrift i den industrielle sektor. Derfor ved vi med al vores erfaring, hvilken løsning der er optimal for jeres virksomhed. Hvilken løsning er optimal for jeres virksomhed med dens særlige behov? Ring til os, eller giv os jeres telefonnummer, så ringer vi til jer. Vi vil med glæde rådgive jer i en personlig samtale, så vi i fællesskab kan finde den bedste løsning for jeres virksomhed.