DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Varmeveksler til røggas

Varmegenvinding > Om os > Artikler > Varmeveksler til røggas

Energi bliver til stadighed dyrere og dyrere. Hverken private husholdninger eller industrielle virksomheder kan fungere uden varmeenergi, og det er derfor næsten umuligt at gennemføre besparelser på grund af det stigende energibehov. Derfor må man finde andre måder at spare på. Her er det vigtigt at fokusere på effektivitet. En prisbillig mulighed er en varmeveksler til røggas.

Så hvis man ønsker at forbedre effektiviteten af sit varmeanlæg for at spare på elektriciteten og gøre noget godt for miljøet, behøver man ikke nødvendigvis vælge den dyre løsning, det er at skifte hele varmeanlægget ud. Installation af en varmeveksler i det eksisterende anlæg er nok til at øge effektiviteten mærkbart.

Man kan ofte opnå samme effektivitetsforøgelse ved at installere en varmeveksler til røggas som ved at udskifte hele anlægget. På den måde kan man for eksempel udnytte den tabte varmeenergi fra produktionen til opvarmning og til at holde værktøj og forme varme.

Efter installationen af en varmeveksler til røggas, er den næsten udgiftsfri, da der er meget lidt vedligeholdelse ved den, og den derfor ikke kræver ekstra opmærksomhed. Med en indbygget varmeveksler, kan besparelserne ses med det samme.

Lad os give jer en helt uforpligtende rådgivning og finde det perfekte produkt til jeres firma.

Sådan fungerer en varmeveksler til røggas

Indenfor bilindustrien har varmegenvinding bevæget sig fra sportsverdenen til de nye elektriske og hybride modeller, og er en af fremtidens teknologier. For eksempel bliver varmen som opstår når man bremser lagret og omdannet til motorkraft. En varmeveksler til røggas virker efter samme princip.

Det er fordi alle varmeanlæg også producerer spildvarme, som oftest i form af røggas. På grund af forurenede elementer i røggasserne, kan man ikke bruge energien direkte til opvarmning. Men hvis man installerer en varmeveksler til røggas, kan man bruge røggasserne til opvarmning. Det betyder at varmen ikke længere går tabt, men bruges til at udvikle energi uden ekstra forbrug eller udgifter.

Røggasserne, som kan nå temperaturer op til 1200°C, køles ned til mellem 30 og 60°C. Det sænker den energimængde der kræves for at opnå den ønskede temperatur drastisk, afhængig af

varmeanlægget Røggassernes varmeenergi bliver optaget af varmeveksleren, som sender den tilbage til varmeanlægget.

I praksis bliver varmeveksleren monteret mellem kedlen og skorstenen, så der er ingen grund til at afmontere hele anlægget eller erstatte kedlen. Dette sparer tid, penge og sindsro. Man opnår derfor ikke blot at røggasserne bliver reduceret, da energien bliver genbrugt, men installationen af denne teknologi er også relativt simpel og vedligeholdelsen tager næsten ingen tid.

En anden fordel med varmeveksleren er, at den som regel bruger vand til varmegenvindingen. Det betyder at noget af forureningen allerede kan være filtreret ud af røggassen og derved reduceres belastningen på filtersystemet. Det endelige kondensat kan som regel bortskaffes direkte i kloaksystemet.

Hvilke varmeanlæg kan varmeveksleren bruges til?

I princippet kan varmegenvindingsenheden bruges til stort set alle slags fast brændsel. Når man bruger varmeveksleren, skal man kun bekymre sig om, hvilket medium varmeudvekslingen foregår gennem. Der er forskel på luft-til-luft, luft-til-vand, vand-til-vand og vand-til-olie. Det er kun varmeenergien som udveksles, de varmebærende materialer bliver ikke blandet.

Det betyder for eksempel også, at det ikke kun er luft man kan opvarme, men også vand eller olie

– og det sker uden forurening af substansen og uden øget energiforbrug.

Efterhånden er der næsten ingen begrænsninger for varmeveksleren. Der er allerede udarbejdet løsningsmodeller til alle almindeligt forekommende tilfælde. En særligt udformet varmeveksler kan give en individuel løsning til at forbedre energiforbruget i en privat husholdning eller i en virksomhed.

Også moderne lavtemperaturs-systemer har gavn af varmegenvinding, da disse systemer konstant udvikles og bliver mere effektive.

Hvornår giver det mening at investere i en varmeveksler til røggas?

Varmevekslere kan bruges i mange situationer, og kan nemt reducere energiforbruget med op til 16 procentpoint. I det lange løb giver det også god mening for lavenergi-industrier.

Selv ved konstante energipriser tjener installationen sig selv ind i løbet af ganske kort tid. For industrielle virksomheder er fordelene ved reduceret varmetab indlysende, idet man forbruger mindre energi

udefra. Det gør, at man både bringer udgifterne ned og udviser miljøbevidsthed.

I princippet er det altid en god ide at investere i en varmeveksler til røggas så længe der er et varmespild. Mængden af tabt varmeenergi kan være voldsom især om vinteren. På grund af de stadigt stigende energipriser, har industrien benyttet sig af denne fornuftige teknologi igennem længere tid. Da løsningen er meget fleksibel, er der mange forskellige områder hvor den bør bruges og allerede bliver brugt.

Industrier, som bruger denne teknologi, inkluderer blandt andet drikkevare- og fødevareindustrien, plastic-og metalforarbejdning, kraftvarmeværker og svømmehaller. Varmeveksleren kan især forbedre virksomheders energiregnskab indenfor industrier hvor materialer ofte opvarmes og nedkøles.

Der er efterspørgsel på højkvalitetsløsninger.

Hvis du vil have en holdbar og langvarig positiv effekt fra din varmeveksler, anbefaler vi at du investerer i et system af høj kvalitet og i rustfrit stål. Et sådant system kræver minimal vedligeholdelse, og det er meget billigere end at installere et helt nyt varmeanlæg. Med en varmeveksler til røggas sparer du penge hvert eneste minut, samtidigt med at du gør noget godt for miljøet.

Udover de løsninger som almindeligvis bruges i industrien, er der også skræddersyede løsninger som sikrer at alle krav til systemet opfyldes og resulterer i et mere effektivt system. Den teknologiske udvikling er også mærkbar på dette område, teknologien forfines, og mængden af energi, som kan genanvendes, stiger konstant.

Her på exodraft er vi eksperter indenfor dette område, vi kender de forskellige varmevekslere, og hvad der er vigtigere: med al vores erfaring ved vi præcis hvilken løsning, som er bedst for jer. Hvilken løsning er bedst for jer? Ring til os, eller giv os jeres telefonnummer, så ringer vi til jer. Vi vil med glæde rådgive dig i en personlig samtale, så vi i fællesskab kan finde den bedste løsning til jeres virksomhed.