DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Varmegenvinding fra røggas

Varmegenvinding > Varmegenvinding fra røggas

Røggas er en blanding af udstødningsgas, der hovedsaligt genereres af industriovne, fyrkedler og store produktionsanlæg i industrikomplekser. Virksomheder ser normalt røggas som et affaldsprodukt og sendes derfor ud i miljøet uden at blive udnyttet til fulde. Derved mister man værdifuld energi i form af varme, og virksomhedens CO²-udledninger kan stige.

Hvad er et varmegenvindingsanlæg til røggas, og hvordan virker det?

Et varmegenvindingsanlæg til røggas bruger spildvarmen i den udsugede røggas. Det kan udvinde dyrebar varmeenergi fra røggas og sende det tilbage til varmekredsløbet. Anlægget installeres i skorstenen eller i klimaanlægget. Varmegenvindingsanlægget fungerer som mellemled mellem den udsugede lugt og den indkommende kolde luft. På den måde opvarmes den indkommende luft og det varmepotentiale udnyttes, som normalt ville være gået tabt, så effektiviteten af det allerede eksisterende varmeanlæg forbedres. Et varmegenvindingsanlæg til røggas er en billigere mulighed end at udskifte hele varmeanlægget.

Endnu en positiv virkning af et varmegenvindingsanlæg til røggas er, at det reducerer temperaturen af den udsugede luft, og det filtrerer til dels skadelige forureningspartikler fra. Varmegenvindingsanlæg til røggas bliver mere of mere effektive. De nyeste anlæg kan udvinde 10% af energien med gasfyrede varmeapparater og 5% med oliefyrede varmeapparater. En røggasenhed fungerer ikke blot med udsugede gasser, men også med luft, væske og damp. I det store og hele følger anlægget samme procedure som genvindingsenheder til spildvarme.

CHRPS-web

Hvad er et varmegenvindingsanlæg til røggas, og hvordan virker det?

Som allerede nævnt ovenfor kan der være mange fordele forbundet med et varmegenvindingsanlæg til røggas. Nogle få af de vigtigste fordele er anført herunder:

  • Reducerer varmeomkostninger og -forbrug
  • Mindre energi er nødvendigt for samme temperatur og opvarmningseffektivitet
  • Ingen ændringer i produktions drifttid
  • Enkel installation, kan nemt eftermonteres på eksisterende varmeanlæg
  • Meget lidt vedligeholdelse
  • Forbedrer dine udledningstal
  • Mere effektiv end andre løsninger (fx solpaneler)
Case-FJ-industries-heat-recovery-1000×700-3

Hvem bør bruge et varmegenvidingsanlæg til røggas

Uanset om vi taler om private husstande eller store industrielle produktionsanlæg, bliver varmegenvindingsanlæg til røggas mere og mere populære på grund af de stigende energipriser. Udover enorme reduktioner i energiomkostninger, spiller reduktionen af CO²-udledninger en stor rolle. Ved at reducere den påkrævede energi med op til 16% via et varmegenvindingsanlæg kan de udsugede udledninger reduceres drastisk, hvilket især er vigtigt i energiintensive industrier.

Vi ser specielt gode resultater med varmegenvindingsanlæg til røggas i store industribagerier, hærdningsværksteder eller plastikforarbejdningsfabrikker. På grund af moderne fremstillingsprocesser kan disse industrier ikke komme uden om høje temperaturer. Omdannelse af op til 96% af denne ellers spildte energi til genbrugsvarme eller endda elektricitet øger hele produktionens effektivitet og rentabilitet.

Hvorfor bør du vælge exodraft?

Exodraft er en af de største producenter af varmegenvindingsanlæg til røggas i hele Europa. Installeringen af et varmegenvindingsanlæg afhænger af placeringen, indstillingerne på det eksisterende varmeanlæg og materialet. Exodraft har omfattende erfaring med at udvikle og installere de nyeste varmegenvindingsanlæg med det rette design og den rette for netop din situation. Exodraft tilbyder fremragende

kundeservice og garanterer et perfekt fungerende anlæg til enhver situation. Kun eksperter inden for varmegenvindingsanlæg kan vurdere, hvilken løsning er den bedste mulighed for den specifikke situation.